Araştırma Görevlisi Üniversite Konseyi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine ve 30604 sayılı Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Yönetmeliğine dayanılarak, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi kadrolarında yer alan Araştırma Görevlilerinin eğitim, araştırma, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması, yetiştirilmesi ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, yönetim organları ile arasında etkili bir iletişim kurarak beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek, eğitim öğretim ve araştırma konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Üniversite Konseyi, Üniversite Temsilcisinin başkanlığında Birim Temsilcilerinin katılımıyla oluşur.