Üniversite Konseyinin görevleri:

a) Üniversite Temsilcisini seçmek,

b) Araştırma Görevlilerinin eğitim, araştırma, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik beklenti ve istekleri görüşmek ve karara bağlamak,

c) Yönetim Kurulu ve Senato toplantısında sunulmak üzere gündeme ilişkin konuları görüşmek ve karara bağlamak, ç) Bölüm ve Birim alanlarıyla ilgili çalışmalar yaparak öneriler oluşturmak ve bunları ilgili birimlere bildirmek,

d) Üniversite Rektörlüğü tarafından inceleme ve araştırma yapılmasına ilişkin belirlenen konuları görüşmek, öneriler oluşturmak ve bildirmektir.

Üniversite Temsilcisinin görevleri:

a) Üniversite Konseyine başkanlık yapmak,

b) Üniversite Konseyini temsilen, disiplin ve atamaya ilişkin görüşmeler hariç olmak üzere oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu ve Senato toplantılarına katılmak,

c) Araştırma Görevlisi temsilcilerinin dâhil edilmesine karar verilen komisyonlara temsilci belirlemektir