BİRİM YÖNETİCİSİ

Arş Gör. Göknur SÜRENGİLBİRİM KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

Arş. Gör. Bektaş KADAKOĞLUİÇ PAYDAŞLAR

·       Akademik Personel

·       İdari ve Teknik Personel

·       Öğrenciler

·       Mezunlar

DIŞ PAYDAŞLAR

·       Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

·       Tarım ve Orman Bakanlığı

·       Kültür ve Turizm Bakanlığı

·       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

·       Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

·       Ziraat Fakülteleri

·       Orman Fakülteleri

·       Teknoloji Fakülteleri

·       Su Ürünleri Fakülteleri

·       Turizm Fakülteleri

·       Uygulamalı Bilimler Fakülteleri

·       Isparta Valiliği

·       Isparta Belediyesi

·       İldeki Kamu Kurum ve Kuruluşlar